Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Harmonogram zajęć

ZajęciaGrupa 01Grupa 02Grupa 03Grupa 04SalaUwagi
1

10/03/2020

godz. 08:30-10:00

03/03/2020

godz. 08:30-10:00

10/03/2020

godz. 10:15-12:00

03/03/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064

Zajęcia organizacyjne. Wydanie karty projektowej. Parametry gruntowe. Tabela parametrów geotechnicznych. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Założenie grup komunikacyjnych/konsultacyjnych na platformie Facebook/Messenger.

Zestawienie paramentów geotechnicznych koniecznych do wykonania obliczeń i głębokość przemarzania gruntu

2

24/03/2020

godz. 08:30-10:00

17/03/2020

godz. 08:30-10:00

24/03/2020

godz. 10:15-12:00

17/03/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064 / zdalne

Wstępne założenie wymiarów fundamentu oraz jego zagłębienia.; Zebranie obciążeń działających na podłoże gruntowe

Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.

 

3

07/04/2020

godz. 08:30-10:00

31/03/2020

godz. 08:30-10:00

07/04/2020

godz. 10:15-12:00

31/03/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064/ zdalne Efektywne wymiary fundamentu. Nośność graniczna w warunkach bez odpływu – wypieranie gruntu przez fundament. Nośność graniczna w warunkach bez odpływu – poślizg fundamentu. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.
4

28/04/2020

godz. 08:30-10:00

21/04/2020

godz. 08:30-10:00

28/04/2020

godz. 10:15-12:00

21/04/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064/ zdalne

Nośność graniczna w warunkach z odpływem – wypieranie gruntu przez fundament. Nośność graniczna w warunkach z odpływem – poślizg fundamentu. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.

5

12/05/2020

godz. 08:30-10:00

05/05/2020

godz. 08:30-10:00

12/05/2020

godz. 10:15-12:00

05/05/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064/ zdalne

Fundament zastępczy. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.

6

26/05/2020

godz. 08:30-10:00

19/05/2020

godz. 08:30-10:00

26/05/2020

godz. 10:15-12:00

19/05/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064/ zdalne

Naprężenia w gruncie. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.

7

09/06/2020

godz. 08:30-10:00

02/06/2020

godz. 08:30-10:00

09/06/2020

godz. 10:15-12:00

02/06/2020

godz. 10:15-12:00

WBIA 064/ zdalne Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności SGU. Praca samodzielna na komputerach nad własnym projektem w programie MS Excel. Materiały przekazane studentom na założonych grupach w MS Teams.
8

16/06/2020

godz. 09:15-10:00

16/06/2020

godz. 08:30-09:15

16/06/2020

godz. 11:15-12:00

16/06/2020

godz. 10:15-11:00

WBIA 064/153/ zdalneZaliczenie projektu

Warunki zaliczenia

Ocena z Projektu obejmuje:

 - ocenę za projekt,

 - ocenę pliku obliczeniowego,

 - odpowiedź z własnego projektu.