Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

mgr inż. Magdalena Olszewska


starszy technik, doktorant

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki


pok. 57 


tel.: 0048 91 449-45-15


e-mail: magdalena.olszewska@zut.edu.pl