Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

Oceny MECHANIKA GRUNTÓW LABORATORIA

Osoba Mechanika gruntów - Laboratoria
Grondkowski 4,50
Krzęćko 5,00
Hołyński 4,00
Gierałka4,00
Impert 4,00
Husiak 4,00
Andruch 4,50
Baran 4,00
Kempter 4,50
Balicka 5,00
Kubicki 2,0 (proszę o kontakt)
Ginter 4,00
Grubich 4,50
Jędrejko 2,0 (proszę o kontakt)

Oceny z kolokwium- 06-12-2017

Oceny z kolokwium: Mechanika Gruntów Laboratoria
Osoba Część praktyczna Część teoretyczna
Grondkowski 5 3
Krzęćko 5 4
Hołyński 5 3,5
Gierałka 4 4
Impert 4,54
Husiak 4,5 3,5
Andruch 4,5 4
Baran 4,5 3,5
Kempter 5 4
Balicka 4,5 4
Kubicki 0 (do poprawy) 0 (do poprawy)
Ginter 4,5 3,5
Grubich 5 4,5
Jędrejko 0 (do poprawy) 2 (do poprawy)

OCENY ZE SPRAWOZDAŃ
Grupa:wytrzymałość na ścinaniebadanie ściśliwości gruntuoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntuanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntuokreślenie stanu i spoistość gruntu spoistegośrednia
Grondkowski, Krzęćko, Hołyński,

4,5 

 

4,55,0
 5,0
5,04,875
Gierałka, Impert, Husiak4,55,05,03,04,54,4
Andruch, Baran, Kempter, Balicha4,54,05,04,05,04,5
Kubicki, Ginter, Grubich5,05,05,04,04,04,3
Harmonogram wykonywanych badań - S1 Bu2_ 1-1Grupa:13/10/2017 (odrobione 09/10/2017)20/10/201727/10/201703/11/201710/11/201717/11/201724/11/2017
Grondkowski, Krzęćko, Hołyński,wytrzymałość na ścinaniebadanie ściśliwości gruntuoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntuanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu
 
określenie stanu i spoistość gruntu spoistegoPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Gierałka, Impert, Husiakanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu
 określenie stanu i spoistość gruntu spoistego
wytrzymałość na ścinanieoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntubadanie ściśliwości gruntuPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Andruch, Baran, Kempter, Balichaokreślenie stanu i spoistość gruntu spoistegoanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntubadanie ściśliwości gruntuwytrzymałość na ścinanieoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntuPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Kubicki, Ginter, Grubichbadanie ściśliwości gruntuoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu

analiza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu

określenie stanu i spoistość gruntu spoistegowytrzymałość na ścinaniePowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50


Spotkanie organizacyjne Geotechnicznego Koła Naukowego

Serdecznie zapraszam na 


Spotkanie organizacyjne Geotechnicznego Koła Naukowego


dnia: 16.11.2016 (środa)
godz.: 14:00-15:00
sala: 64;
Wydział Budownictwa i Architektury, ZUT 


Kontakt:
dr inż. Grzegorz Szmechel
mgr inż. Bartłomiej Maziarz
mgr inż. Magdalena Olszewska
mgr inż. Krzysztof Żarkiewicz


Zapisy:
w pokoju 57 WBiA, ZUT
lub e-mail: magdalena.olszewska@zut.edu.pl
lub Facebook

KOŁO NAUKOWE


Osoby chętne do Koła Naukowego związanego z Geotechniką proszone są o wpisywanie się na listę u mnie (pok. 57).