Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

Harmonogram wykonywanych badań - S1 Bu2_ 1-1Grupa:13/10/2017 (odrobione 09/10/2017)20/10/201727/10/201703/11/201710/11/201717/11/201724/11/2017
Grondkowski, Krzęćko, Hołyński,wytrzymałość na ścinaniebadanie ściśliwości gruntuoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntuanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu
 
określenie stanu i spoistość gruntu spoistegoPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Gierałka, Impert, Husiakanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu
 określenie stanu i spoistość gruntu spoistego
wytrzymałość na ścinanieoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntubadanie ściśliwości gruntuPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Andruch, Baran, Kempter, Balichaokreślenie stanu i spoistość gruntu spoistegoanaliza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntubadanie ściśliwości gruntuwytrzymałość na ścinanieoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntuPowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50

Kubicki, Ginter, Grubichbadanie ściśliwości gruntuoznaczenie gęstości objętościowej, właściwej i wilgotności gruntu

analiza granulometryczna, wyznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu

określenie stanu i spoistość gruntu spoistegowytrzymałość na ścinaniePowtórzenie do kolokwium

KOLOKWIUM 

PRAKTYCZNE:

14:15-14:45

TEORETYCZNE:14:50-15:50