Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Terminy zajęć

2017/2018 - sem. zimowy:
Mechanika Gruntów
S1 Budownictwo rok 2; grupa 1-1
Piątek; godz. 14 - 16
sala 64