Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WZK TEATR

Oceny z przedmiotu Teatr

Oceny z przedmiotu WZK Teatr pod koniec semestru zostaną przekazane do dziekanatu, ab zostały wprowadzone do systemu.

Osoby zainteresowane swoją oceną proszę o kontakt mailowy: magdalena.olszewska@zut.edu.pl

FORMA ZALICZENIA

1. Recenzja wybranego spektaklu teatralnego/koncertu:
     format: 1 strona A4 + bilet wstępu

2. Scenka rodzajowa 2-3 minutowa przedstawiona w trakcie zajęć
3. Uczestnictwo w Wykładach