Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

mgr inż. Magdalena Olszewskaasystent, doktorant

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Geotechniki

pok. 153

tel.: 0048 91 449-48-61

e-mail: magdalena.olszewska@zut.edu.pl

Profil Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Olszewska2