Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Materiały dydaktyczne

Literatura i normy

Literatura:

 • Bolt A., Cichy W., i inni, Mechanika gruntów w zadaniach, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1982 
 • Obrycki M., Pisarczyk S., Zbiór zadań z mechaniki gruntów, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1995 
 • Pisarczyk S., Mechanika gruntów, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1992 
 • Pisarczyk S. , Rymsza B., Badanie laboratoryjne i polowe gruntów, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 1993 
 • Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008 
 • Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, PWN, Warszawa, 1998 
 • Glazer Z., Mechanika Gruntów, Arkady 
 • Bednarek R. i in., Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z mechaniki gruntów : dla studentów kierunku budownictwo  NORMY: 

 • PN-EN 1997 – 2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Częśc 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
 • PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne, Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis 
 • PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne, Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 2: zasady klasyfikowania 
 • PNK-CEN ISO/TS 17892-(1-12) –  są to normy w których znajdzie się szczegółowe wymagania dotyczace procedur, aparatury, oceny o przedstawiania wyników badań laboratoryjnych