Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WZK TEATR

FORMA ZALICZENIA

1. Recenzja wybranego spektaklu teatralnego/koncertu:
     format: 1 strona A4 + bilet wstępu

2. Scenka rodzajowa 2-3 minutowa przedstawiona w trakcie zajęć
3. Uczestnictwo w Wykładach

 Materiały z zajęć 14/03/2020 zostały wysłane do studentów drogą mailową.

Termin ostateczny oddania recenzji: ostatni zjazd sem. letni 19/20 tj 22/06/2020