Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

Harmonogram zajęć z Mechaniki Gruntów (ćwiczenia audytoryjne)


Harmonogram zajęć

MECHANIKA GRUNTÓW – ćwiczenia audytoryjne

Nr zajęć

Data

Temat

1

22/04/2020 (zajęcia zdalne - materiały MS Teams)

Budowa gruntu, Rodzaje gruntów, właściwości fizyczne gruntu

2

29/04/2020

Właściwości fizyczne gruntu, stany gruntów, podstawowe badania laboratoryjne gruntów

3

06/05/2020

Właściwości mechaniczne gruntu – ściśliwość gruntu

4

13/05/2020

Właściwości mechaniczne gruntu – wytrzymałość gruntu na ścinanie

5

20/05/2020

Naprężenia w gruncie cz.1

6

27/05/2020

Naprężenia w gruncie cz.2

7

03/06/2020

Parcie gruntu

8

17/06/2020

zaliczenie ćwiczeń